MANUEL TERAPİ
Vücudumuzda hareket sistemi elemanlarından kas, bağ ve eklem bölümlerinin etkilenmesiyle ortaya çıkan ağrı ve fonksiyon kayıplarının özel tekniklerle (mobilizasyon ve manüplasyon teknikleri) tedavi edilmesi yöntemine ‘’manuel terapi ‘’ yöntemi denir. Genellikle kas, kemik, eklem ve bağ dokusu ile ilgili iskelet ve kas sistemi sorunlarınıtedavi etmede kullanılan bir yöntemdir. Manuel terapi bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından yapılan ve özel birtakım teknikleri içeren vücudun biomekaniklerini kullanan ve insanın doğal hareket etme yeteneğinden referans alan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır. Uzman tedaviyi elleriyle yapar bu yüzden adı manuel terapidir. Ankara manuel terapi merkezleri oldukça başarılı tedaviler yapan merkezlerdir.
Tedavinin tarihçesine baktığımızda her ülkede yüzyıllardır uygulanan yöntemlerin tıp camiasına girdiğini ve bilimsel olarak araştırılıp, çalışmalar yapıldığını görürüz. Limke tıklayarak da görebilirsiniz https://www.zelalkeles.com/ Bu işlemler sonucunda da manuel terapi bir bilim dalı haline gelmiştir. Manuel terapi uygulamaları biyomekaniksel temellere dayalı etkinliği kanıtlanmış yöntemlerdir. Tedavi uygulanmadan önce uzman tarafından kemiklerin diziliminin doğal olup olmadığı, bir kas kısalığı ya da güçsüzlüğü var mı kontrol edilir. Daha sonra manuel terapiye özgün yöntemlerle eklemlerde bir kilitlenme ya da fonksiyonunda bir bozukluk var mı diye bakılır. Bu işlemler bittikten sonra manuel terapiye geçilir. Ankara manuel tedavinin uzman ve başarılı hekimlerce yapıldığı bir şehirdir.
Bir diğer tedavi yöntemlerinden biri de ozon tedavisidir. Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Hastalıkların tedavisinde ozon diğer tedavilere ek olarak uygulanır, ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi grubuna girer. Medikal ozon kurallara uygun olarak uygulandığı taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur. Tedavinin başarısı uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Ancak ozon tedavisi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma mutlaka olmaktadır. Tedavi işlemi ameliyathane ortamında ve görüntüleme cihazları eşliğinde yapılır. Ozon tedavisi yöntemi günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ankara ozon tedavisi yapan merkezlerin başarıyla çalıştığı bir şehirdir. Burada bulunan uzman hekimler hastalarını başarıyla tedavi etmektedir.